KPAB, aluminiumpartier, stålpartier

STÅLPARTIER

STYRKA & ESTETIK

När kravet på styrka och estetik är som störst kommer stål till sin rätt. Slanka profiler ger mer ljus och större kreativ frihet, något som både arkitekter, byggherrar och brukare uppskattar. Stål är robust och har stor motståndskraft mot mekanisk åverkan och Jansens profilsystem lämpar sig därför utomordentligt väl för offentliga byggnader såsom industrier, skolor, sjukhus, sport- och fritidsanläggningar, serviceinrättningar och järnvägsstationer. Välj bland lackerat eller rostfritt. Finns även värmeisolerade profiler och profiler med ljudreducerande egenskaper.


Av alla de material som används mest inom byggbranschen har stål det högsta E-modulvärdet med ca. 210 kN/mm2. Detta öppnar nya och intressanta perspektiv med hänseende till statisk dimensionering, brandskydd, inbrottsskydd och ljudreduktion.KPAB stålpartier
KPAB, broschyrer glas och aluminium, ytbehandling, legolack

KPAB GLAS & ALUMINIUM

KPAB LACKERING